Tauron: Materiały Rafako o Elektrowni Jaworzno zostały zmanipulowane

Wyniki mają być znane w poniedziałek – podaje katowicki koncern. W związku z koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza. Postój miał potrwać – według wcześniejszych zapowiedzi Taurona – do 29 sierpnia.

  • Czy raciborskie Rafako, główny wykonawca największego w polskiej energetyce bloku o mocy 910 MW, nie ustrzegło się błędów w jego budowie?
  • Przypomnijmy, obecne problemy Rafako są wynikiem kontraktów zawartych w przeszłości.
  • Podobnych działań musiała wcześniej dokonać platforma X.
  • – Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu aktywność inwestycyjna Taurona koncentruje się na zwiększaniu potencjału OZE w miksie wytwórczym oraz modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej –  dodaje.
  • Raciborska spółka od wielu miesięcy jest w bardzo złej sytuacji finansowej.

Jego działalność wznowiono w kwietniu 2022 r., potem jeszcze dwukrotnie był czasowo wyłączany. Po dwóch kwartałach przychody netto Rafako wyniosły 173,8 mln zł i były niższe w ujęciu rok do roku o 31 procent. W tym czasie skonsolidowana strata netto przekroczyła 233 mln zł. Obecnie firmie brakuje środków nawet na bieżące realizowanie zobowiązań i miesięczne wypłaty pensji dla pracowników.

Po kolejnej turze negocjacji, 21 marca Tauron i Rafako zdołały osiągnąć porozumienie. – W dniu wejścia w życie ugody, strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostały nią objęte. Ugoda wejdzie w życie po spełnieniu warunków zawieszających. Zawarcie porozumienia z gwarantami dotyczącego wypłaty 240 mln zł, a także uzyskanie poprzez wszystkie strony niezbędnych zgód korporacyjnych – informuje Tauron.

Rafako potrzebuje pomocy państwa lub nowego inwestora. Chodzi o tysiąc miejsc pracy

Spółka jutro ustosunkuje się do konkretnych zarzutów, które przedstawił Tauron. Jednostkę ponownie uruchomiono – również z opóźnieniem – w końcu kwietnia 2022 r. Następnie blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku. Tauron i Rafako od miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku III. W ubiegłym tygodniu Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań.

Długo wyczekiwane uruchomienie nastąpiło w połowie listopada 2020 roku, ale radość nie trwała długo. Już pół roku później elektrownia uległa awarii, która wyłączyła ją z użytku na długie miesiące. Mimo toczącej się medialnej wojny, we wtorek 24 stycznia ruszyła kolejna tura mediacji między Tauronem i Rafako. Rafako opuściło negocjacje, a o pomyśle “propozycji ostatniej szansy” Tauron dowiedział się z Twittera – poinformował w mediach społecznościwych Tauron. Właśnie to ostatnie było przedmiotem krytyki państwowej spółki w stosunku do firmy z Raciborza.

Po jednej stronie barykady stoi Tauron, właściciel elektrowni, który traci na tym przestoju, bo nie może produkować energii. Po drugiej znajduje się Rafako, generalny wykonawca, dla którego doprowadzanie do końca tej inwestycji (termin upłynie w październiku tego roku) zgodnie z wytycznymi kontraktowymi oznacza być albo nie być. — Podejmowane przez nas działania wynikają wprost z zapisów kontraktowych. Wystawiliśmy notę w ramach dochodzenia roszczeń zamawiającego — stwierdził Trajan Szuladziński, prezes Tauronu Wytwarzanie.

Szefostwo raciborskiej firmy obawia się, że inwestor nie zainwestuje w spółkę, nad którą wisi ryzyko prawne oraz finansowe. Kontrakt realizowany przez Rafako zabezpieczony jest gwarancją w wysokości 600 mln zł, której udzieliły takie spółki jak PKO Bank Polski, PZU, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz mBank (informację podał zarząd Rafako). Nowy blok węglowy Elektrowni Tauron jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, bo wchodzi w skład nowej fali inwestycji w moce wytwórcze, które mają usunąć lukę powstającą przez wyłączanie bloków nienadających się do eksploatacji.

Tauron żąda 1,3 mld zł

Koncern zapewnił, że “w tym momencie nie ma miejsca żadne rozszczelnienie czy inna poważna awaria układu parowego kotła”, a prace realizowane są w oparciu o technologię naprawy zaakceptowaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Nowy blok elektrowni Jaworzno to niekończąca się seria problemów. Awaria goni awarię, a winą przerzucają się Tauron i Rafako. Jak informowaliśmy, Sąd Rejonowy w Jaworznie wydał postanowienie o zabezpieczeniu dowodu w postaci próbek węgla, który trafia do nowego bloku w elektrowni Jaworzno.

Blok w Jaworznie nie działa

Po zaprzestaniu realizacji prac naprawczych przez Rafako, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze, by dotrzymanie terminu ponownego uruchomienia bloku było możliwe. Prac koniecznych, by blok uruchomić – przekazał Tauron w komunikacie dla PAP Biznes. Nowy blok Elektrowni Jaworzno wymagał naprawy po uszkodzeniu leja.

W jego trakcie strony zadeklarowały chęć współpracy służącą wypracowaniu optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego pracy bloku 910 MW, podczas którego dokończone zostaną testy, optymalizacja i strojenie jednostki. – Okres przejściowy jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania bloku w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których będzie stanowił istotny elementem stabilizujący polski system energetyczny. Sprawne zakończenie okresu przejściowego jest ważne nie tylko dla Rafako i grupy Tauron, ale również dla stabilności systemu energetycznego Polski. Rafako i grupa Tauron zgodnie będą prowadzić dalsze prace nad dokończeniem jednostki – informuje Tauron. Tauron i Rafako zawarły porozumienie w sprawie bloku w Jaworznie – poinformowano w piątkowym komunikacie.

Dalsze problemy z eksploatacją bloku elektrowni Jaworzno III dodatkowo zaciążyłyby na jego kondycji. – Tauron wykazywał się dużą elastycznością w relacjach biznesowych z Rafako, mając na uwadze gospodarka usa rośnie w dość wysokim tempie: prognoza na listopad 29-forex najpierw uruchomienie bloku, a następnie naprawę jego części kotłowej. Kontrakt na realizacje inwestycji jest zabezpieczony gwarancjami, które wynoszą ponad 600 milionów złotych – mówi Zimnoch.

– Zwiększenie dyspozycyjności bloku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego –  dodaje prezes Szuladziński. Blok o mocy 910 MW w Jaworznie uruchomiono jesienią 2020 roku. W czerwcu 2021 roku został wyłączony z powodu usterek strategia huntera: stabilny dochód w niestabilnym czasie naprawianych obecnie przez wykonawców. W grudniu 2021 roku Rafako oraz NJGT podpisały ugodę, zawierającą harmonogram prac naprawczych bloku energetycznego w Jaworznie. Synchronizacja bloku z siecią, zgodnie z zapisami ugody, nastąpiła w kwietniu tego roku.

Tauron podaje, że prace prowadzone w obrębie leja kotła sprowadzały się do realizacji działań remontowych, mających na celu naprawę uszkodzonych elementów – niewielkich uszkodzeń w postaci rys i wgnieceń oraz odkształceń. Wówczas Rafako nie miało zastrzeżeń do jakości węgla dostarczanego do jednostki. W chwili broker exness zamyka kierunek handlu detalicznego w stanach ewg wystąpienia usterki, Rafako prowadziło testy i strojenia układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła, który zaprojektowało i dostarczyło na potrzeby jaworznickiego bloku. Do momentu zakończenia prac, nie można mówić o w pełni efektywnym wykorzystywaniu strojonych instalacji – przekonuje spółka.

– Spieki, które wyciągnęliśmy z kotła w Elektrowni Jaworzno nie powinny powstać. Bezsporne jest to, że jest to praprzyczyna tej sytuacji. – Zadaniem prawidłowo zaprojektowanego, zestrojonego i działającego układu czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła jest niedopuszczenie do żużlowania i szlakowania podczas jego pracy – wyjaśnia rzecznik NJGT.

Wielka wyprzedaż polskich elektrowni. Potrzebne są miliardy na spłatę ich długów

Proces inwestowania w magazyny energii będzie przyspieszał. A technologie interesujące dla gospodarstw domowych już się upowszechniają – mówi Sebastian Jabłoński, prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy. Famur, będący częścią Grenevii, podpisał list intencyjny z JSW ws. Dotyczy ona ewentualnej budowy nowej kopalni węgla kamiennego na Wołyniu. Po drugiej stronie granicy z zyskiem surowiec wydobywa Bogdanka.

Tauron wyrzucił Rafako z Jaworzna po sporze w mediach

Unia Europejska przekazała spółce Meta z Markiem Zuckerbergiem na czele, że ma dwadzieścia cztery godziny na podjęcie działań przeciwdziałających szerzeniu się materiałów dezinformacyjnych o ataku Hamasu na Izrael. Podobnych działań musiała wcześniej dokonać platforma X. – Myślę, że kierownictwo i jednej, i drugiej firmy powinno się uderzyć w pierś.

Firma energetyczna ostrzega klientów. Kontrole instalacji fotowoltaicznych wykazują nadużycia

Chodzi o rozliczenie prac naprawczych bloku węglowego Elektrowni Jaworzno. – System ten został dostarczony przez wykonawcę bloku, czyli Rafako. Jego zadaniem jest wychwycenie zanieczyszczeń, które mogą powodować zakłócenia pracy instalacji. Treść wniosku, który otrzymała spółka od wykonawcy jest oparta – zdaniem Tauron – nie o zapisy kontraktu, a o przepisy kodeksu cywilnego. „W zeszłym miesiącu odmówiliśmy podpisania protokołu zakończenia gwarancji, dlatego ze wciąż nie usunięto wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym” – mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron. Jeśli Tauron nie wystawi nam gwarancji, wypowiemy kontrakt z winy Tauronu.